intrebare 1

Scrisoarea de transport prevazuta de Conventia CMR constituie:

A documentul care permite accesul la profesia de transportator.
B dovada calitatii de operator de transport rutier public;
C dovada efectuarii formalitatilor vamale;
D proba contractului de transport;


intrebare 2

Conventia CMR se aplica:

A transporturilor de marfuri perisabile internationale
B transporturilor efectelor de stramutare;
C transporturilor efectuate pe baza conventiilor postale internationale;
D transporturilor funerare internationale;


intrebare 3

Operatorul de transport este raspunzator , conform Conventiei CMR, pentru:

A avarierea marfii din cauza unui viciu propriu al acesteia;
B pierderea totala sau partiala a marfii, produse intre momentul primirii si cel al eliberarii
acesteia;
C provenienta marfurilor.
D transportul marfurilor periculoase a caror natura si caracteristici au fost tinute ascunse cu intentie de catre expeditor;


intrebare 4

Cine are obligatia sa verifice exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport CMR?

A conducatorul auto;
B destinatarul;
C expeditorul;
D încarcatorul.


intrebare 5

Conventia CMR se aplica:

A transporturilor efectelor de stramutare;
B transporturilor efectuate pe baza conventiilor postale internationale;
C transporturilor funerare internationale;
D transporturilor publice de marfuri in trafic international


intrebare 6

Conform Conventiei CMR un operator de transport care efectueaza transport
international de marfuri poate :

A sa se scuteasca pe sine de responsabilitatea CMR prin inserarea în acest scop a unei
clauze în conditiile sale de transport.
B sa convina cu expeditorul ca acesta sa accepte o responsabilitate mai mare decât este
prevazuta prin Conventie
C sa-si decline responsabilitatea CMR daca destinatarul nu a cunoscut termenii conventiei;
D sa-si diminueze responsabilitatea mai mult decât îi este permis de conventie prin
inserarea în acest scop a unei clauze în conditiile sale de transport;


intrebare 7

Conform Conventiei CMR, transportatorul este exonerat de raspunderea pentru
pierderea (totala sau partiala) sau pentru avarierea, produse între momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia, daca:

A pierderea sau avarierea marfii a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa
dispuna de marfa
B pierderea sau avarierea marfii a fost cauzata de defectiunea vehiculului folosit pentru
efectuarea transportului;
C pierderea sau avarierea marfii a fost determinata de culpa prepusilor persoanei de la care transportatorul a închiriat vehiculul.
D pierderea sau avarierea marfii a survenit ca urmare a culpei persoanei de la care
transportatorul a închiriat vehiculul;


intrebare 8

În cazul unui transport din România spre Marea Britanie la care marfurile ramân în
autovehiculul pe tot traseul, Conventia CMR se aplica:

A la întreaga cursa.
B numai la partea de transport maritim sau naval;
C numai la partea de transport maritim, naval sau feroviar;
D numai la partea de transport rutier;


intrebare 9

Scrisoarea de transport prevazuta de Conventia CMR constituie:

A documentul care permite accesul la profesia de transportator
B dovada ca transportul este in cont propriu;
C dovada ca vehiculul indeplineste conditiile tehnice pentru transporturile internationale
D proba contractului de transport;


intrebare 10

Care sunt raspunderile transportatorului atunci când circula sub Conventia CMR :

A sa nu piarda total sau partial sau sa nu avarieze marfa de la încarcare pâna la destinatie
B sa nu piarda, partial, marfa de la încarcare pâna la destinatie.
C sa nu piarda, total, marfa de la încarcare pâna la destinatie;
D sa utilizeze carnete TIR;


intrebare 11

Cine are obligatia sa verifice starea aparenta a marfii la primirea acesteia pentru
transport conform Conventiei CMR ?

A destinatarul
B expeditorul
C încarcatorul
D transportatorul


intrebare 12

Care din urmatoarele categorii de marfuri intr-un transport international nu este
reglementata în conventia CMR?

A colete postale
B marfuri alimentare perisabile;
C marfuri periculoase;
D masini de spalat;


intrebare 13

Pentru plata despagubirilor privind întârzierea la livrare destinatarul trebuie sa îsi
exprima în scris rezerve fata de transportator, în termen de:

A cel mult 21 zile de la data punerii marfii la dispozitia destinatarului
B cel mult 10 zile de la data punerii marfii la dispozitia destinatarului;
C cel mult 15 zile de la data punerii marfii la dispozitia destinatarului;
D cel mult 7 zile de la data punerii marfii la dispozitia destinatarului;


intrebare 14

Cine este responsabil de pierderea totala sau partiala a marfurilor sau deteriorarea
marfurilor sau întârzierea la transport?

A destinatarul;
B expeditorul;
C intermediarul;
D transportatorul.


intrebare 15

Conducatorul auto este obligat, la primirea marfii, sa verifice:

A ambalajul marfii
B continutul fiecarui colet;
C daca marfa acopera 70% din sarcina utila a vehiculului.
D starea tehnica a vehiculului


intrebare 16

Acordul european referitor la transportul rutier în trafic international al marfurilor
periculoase (ADR), stabileste reglementari privind:

A efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de marfuri agabaritice;
B efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de marfuri generale.
C efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de marfuri perisabile;
D efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de marfuri si deseuri periculoase;


intrebare 17

Care sunt raspunderile transportatorului atunci când circula sub conventia CMR:

A sa nu consume bauturi alcoolice;
B sa nu piarda partial, marfa de la încarcare pâna la destinatie;
C sa nu piarda total sau partial sau sa nu avarieze marfa de la încarcare pâna la destinatie
D sa nu piarda total, marfa de la încarcare pâna la destinatie;


intrebare 18

Un conducator auto poate efectua transporturi de marfuri periculoase daca:

A are vârsta peste 21 ani;
B autovehiculul are inspectia tehnica periodica în termen de valabilitate.
C detine certificat profesional pentru transport de marfuri generale
D detine certificat profesional pentru transport de marfuri periculoase


intrebare 19

Pentru care vehicule rutiere este necesar certificatul de agreare eliberat de catre
Registrul Auto Român:

A vehicule care transporta animale vii;
B vehicule care transporta colete postale(valori).
C vehicule care transporta marfuri periculoase în cisterna
D vehicule care transporta marfuri agabaritice;


intrebare 20

Ce este acordul ADR ?

A Acordul European referitor la transport rutier in trafic international al marfurilor
periculoase.
B Acordul European referitor la transportul de produse alimentare perisabile;
C Acordul European referitor la transportul marfurilor agabaritice;
D Acordul European referitor la transportul rutier în trafic intentional de marfuri generale


intrebare 21

La solicitarea copiei conforme în cazul transportului de marfuri periculoase
întreprinderea are obligatia de a prezenta suplimentar fata de transportul de marfuri generale

A certificatul de înmatriculare al vehiculului si talonul anexa cu viza inspectiei tehnice
periodice valabila si efectuata la R.A.R.
B contractul individual de munca, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta
C dovada ca autovehiculul detine trusa A.D.R.;
D fisa de siguranta pentru marfurile periculoase transportate;


intrebare 22

La solicitarea copiei conforme în cazul transportului de marfuri periculoase
întreprinderea are obligatia de a prezenta suplimentar fata de transportul de marfuri generale

A certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific marfurilor periculoase ce vor fi transportate;
B certificatul de înmatriculare al vehiculului si talonul anexa cu viza inspectiei tehnice
periodice valabila si efectuata la R.A.R.
C declaratia privind angajarea consilierului de siguranta
D dovada ca autovehiculul detine trusa A.D.R.;


intrebare 23

Consilierul de siguranta rutiera pentru transport de marfuri periculoase trebuie

A sa cunoasca reglementarile privind transporturile speciale
B sa efectueze un curs de pregatire profesionala ADR dupa fiecare 5 ani
C sa însoteasca orice transport efectuat cu marfuri periculoase - clasa 3;
D sa întocmeasca fisa de siguranta pentru fiecare transport de marfuri periculoase


intrebare 24

Care din urmatoarele documente ar satisface cerintele A.D.R. privind instructiunile
scrise?

A autorizatia de transport rutier.
B fisa de siguranta
C scrisoarea CMR;
D scrisoarea de expediere standard;


intrebare 25

Întreprinderea care efectueaza transporturi rutiere de marfuri periculoase are obligatia:

A sa detina autorizatie eliberata de Agentia Nationala de Substante si Produse Chimice
Periculoase;
B sa detina licenta de transport pentru marfuri periculoase.
C sa utilizeze conducatori auto care poseda certificat de atestare profesionala valabil pentru clasa marfii periculoase transportate si pentru tipul de vehicul rutier utilizat
D sa utilizeze conducatori auto cu vârsta de minim 25 de ani;


intrebare 26

Întreprinderea care efectueaza transporturi rutiere de marfuri periculoase are obligatia:

A sa desemneze unul sau mai multi consilieri de siguranta
B sa detina autorizatie eliberata de Agentia Nationala de Substante si Produse Chimice
Periculoase;
C sa detina licenta de executie pentru transportul marfurilor periculoase pentru vehiculele cu care efectueaza aceste transporturi.
D sa solicite autorizatie de la Autoritatea Rutiera Româna.


intrebare 27

Pentru efectuarea unui transport de marfuri periculoase, la bordul autovehiculului
trebuie sa se afle:

A autorizatia de transport emisa de ARR;
B copia certificatului de agreare emis de Registrul Auto Român
C fisele de siguranta pentru toate marfurile aflate în autovehicul.
D licenta de transport pentru marfuri periculoase


intrebare 28

Sunteti desemnat manager de transport. Pe cine informati despre intentia de a
achizitiona un autovehicul specializat pentru transport de marfuri explozive, solicitând asistenta pentru aceasta achizitie?

A agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Române - ARR,
B consilierul de siguranta al întreprinderii
C directia Arme, Explozivi si Substante Toxice din cadrul Inspectoratului General al Politiei
Române,
D reprezentanta judeteana a Registrului Auto Român R.A.R.


intrebare 29

Certificatul de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase se
elibereaza de:

A Autoritatea Rutiera Româna – A.R.R.,
B Comisia Nationala pentru Controlul Marfurilor Periculoase.
C IPROCHIM;
D Registru Auto Român - R.A.R.


intrebare 30

Panoul portocaliu ADR are doua seturi de numere, unul sperior si unul inferior. Ce indica
setul superior de numere:

A cantitatea de marfuri transportate.
B clasificarea suplimentara de pericol al ONU;
C numarul de identificare al pericolului;
D numarul etichetei de pericol;


intrebare 31

Panourile de semnalizare de culoare portocalie amplasate pe vehiculele care transporta
marfuri periculoase pot contine:

A numarul care indica codul de clasificare si numarul O.N.U. al substantei transportate;
B numarul de identificare al pericolului si numarul etichetei de pericol;
C numarul de identificare al pericolului si numarul ONU al substantei transportate
D numarul etichetei de pericol si numarul ONU al substantei transportate;


intrebare 32

Pentru transportul marfurilor periculoase, soferii trebuie sa:

A aiba avizul medical si psihologic obtinut de cel mult 6 luni;
B aiba experienta de minim 3 ani în conducerea respectivei categorii de vehicul;
C aiba vârsta minima de 25 ani;
D fie atestati de câtre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii


intrebare 33

În cazul transporturilor de marfuri periculoase, operatorul de transport trebuie sa aiba
pe lânga managerul de transport si un:

A consilier de siguranta;
B economist specialist în activitatea de transport;
C impegat de miscare.
D jurist;


intrebare 34

Pentru care dintre urmatoarele clase de marfuri periculoase este necesar ca vehiculele
sa detina autorizatie eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

A clasa 1;
B clasa 2;
C clasa 7;
D clasa 9.


intrebare 35

Acordul european ATP stabileste reguli privind:

A transportul de marfuri agabaritice în trafic international;
B transportul de marfuri periculoase în trafic international;
C transportul de marfuri perisabile în trafic international
D transportul de pesticide în trafic international;


intrebare 36

Certificatul de agreare ATP pentru transporturi internationale are valabilitatea de:

A max. 1 an;
B max. 2 ani;
C max. 4 ani.
D max. 6 ani;


intrebare 37

Documentul care permite reducerea si simplificarea formalitatilor si controalelor vamale este denumit:

A carnet TIR.
B certificat ADR;
C factura fiscala;
D scrisoare de transport;


intrebare 38

La ce se refera carnetul TIR:

A la transportul de marfa international;
B la transportul de marfa si persoane international;
C la transportul de marfuri periculoase în România.
D la transportul de persoane international;


intrebare 39

Pâna când este valabil carnetul TIR:

A pâna în ultima zi de valabilitate stabilita de asociatia garanta;
B pâna în ultima zi de valabilitate stabilita de Ministerul Transporturilor;
C pâna în ultima zi de valabilitate stabilita de societatea de asigurari care a eliberat carnetul
D pâna la terminarea operatiunii TIR la biroul de destinatie;


intrebare 40

Un carnet TIR se întocmeste pentru:

A fiecare vehicul rutier sau container;
B mai multe containere încarcate în vehicul;
C un parc de vehicule care tranziteaza aceleasi tari;
D un vagon de cale ferata care transporta mai multe vehicule rutiere.


intrebare 41

Care este numarul maxim al birourilor vamale de plecare si de destinatie pentru
transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet TIR ?

A 2
B 3
C 4
D 5


intrebare 42

Ce se întelege printr-un birou vamal de destinatie ?

A biroul vamal prin care un vehicul rutier este importat în cursul unei operatiuni efectuate
sub regim TIR;
B biroul vamal prin care un vehicul rutier sau un ansamblu de vehicule este împartit în
cursul unei operatiuni sub regim TIR.
C biroul vamal unde se încheie pentru toata încarcatura sau o parte a ei transportul
international sub regim TIR
D biroul vamal unde se încheie pentru toate încarcatura transportul international sub regim CMR;


intrebare 43

La ce organism se poate adresa conducatorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau
al deteriorarii marfurilor pe parcurs:

A autoritatilor locale din regiunea unde se afla in momentul respectiv.
B autoritatilor vamale din tara de destinatie;
C autoritatilor vamale sau altor autoritati competente din tara de plecare;
D autoritatilor vamale, sau in lipsa acestora, altor autoritati competente din tara în care se
gaseste;


intrebare 44

Marfurile transportate sub prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul
rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

A da, cu avizul asociatiilor garante;
B da, daca organele vamale considera ca este necesar
C întotdeauna
D nu


intrebare 45

Carnetul TIR poate fi folosit:

A pâna la data stabilita de Ministerul Transporturilor;
B pentru mai multe autovehicule, functie de numarul de voleti..
C pentru mai multe calatorii, functie de numarul de voleti;
D pentru o singura calatorie;


intrebare 46

Operatorul de transport are obligatia sa asigure existenta la bordul vehiculelor in cazul
transportului rutier de marfuri în trafic international in Turcia:

A avizul medical si psihologic al conducatorului auto.
B carnetul TIR;
C copia conforma a licentei de transport – in copie;
D licenta de transport – in original;


intrebare 47

În ce conditii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinatie :

A doar daca este completata prima pagina a carnetului TIR;
B doar daca toate birourile CNADNR din frontiera au acceptat carnetul TIR ;
C doar daca toate birourile de politie a frontierei au acceptat carnetul TIR ;
D doar daca toate birourile vamale de plecare au acceptat carnetul TIR


intrebare 48

Transportul rutier international de marfuri poate fi executat cu capul de tractor
înmatriculat in România iar semiremorca in strainatate:

A da, daca vehiculul intra in grupa de clasificare Euro 3;
B da, daca vehiculul intra in grupa de clasificare Euro 4.
C da;
D nu, întrucât cabotajul e interzis in România;